top of page

 

Cena za nedeljno oglašavanje (dve objave):
 
  • tekst do 80 slovnih mesta (uključujući i telefonski broj) – 800 dinara
  • uokviren tekst do 80 slovnih mesta (uključujući i telefonski broj) – 1.000 dinara
  • tekst u negativu, do 80 slovnih mesta (uključujući i telefonski broj) – 1.300 dinara
  • tekst do 160 slovnih mesta (uključujući i telefonski broj) – 1.600 dinara
  • uokviren tekst do 160 slovnih mesta (uključujući i telefonski broj) – 1.800 dinara
  • tekst u negativu, do 160 slovnih mesta (uključujući i telefonski broj) – 2.000 dinara
 
U tekstu može da se navede i e-mail (ne i u varijanti office@...), ali ne i naziv veb sajta.
 
Uplatu treba izvršiti putem opšte uplatnice kao pojedinac (fizičko lice) na sledeći način:
 
Primalac: INFO MEDIA PRESS DOO
Svrha uplate: mali oglas
Poziv na broj: 10
Broj žiro-računa: 325-9500600025883-98
 
Prilikom plaćanja možete da uplatite za više objava malih oglasa, a cena se uvećava po modelu: broj objava x jedinična cena oglasa. U ovom slučaju potrebno je da nam uz tekst malog oglasa naznačite i termine (subote) za objavu.
 
Potvrdu o uplati, fotokopiju obe strane lične karte, iščitanu ličnu kartu (za čip), i tekst malog oglasa treba da nam dostavite putem faksa na broj: +381 11 3193-772 ili skenirano/fotografisano na e-mail: malioglasi@frvesti.com. Krajnji rok za dostavu je četvrtak do 12 časova.

Rubrika malih oglasa je dva puta nedeljno,

subotom i reprizno utorkom, u redovnom izdanju VESTI,

koje izlazi u 12 evropskih zemalja, Kanadi i Australiji.

bottom of page